18:00    21/01/2019 Asian Cup

Nhật Bản

Arập Xêut

  

TRỰC TIẾP

21:00    21/01/2019 Asian Cup

Australia

Uzbekistan

  

CHƯA ĐÁ

01:00    22/01/2019 Serie A

Juventus

Chievo

  

CHƯA ĐÁ

03:00    22/01/2019 La Liga

Eibar

Espanyol

  

CHƯA ĐÁ